Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 14.10.2022 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy w godzinach 7:00-17:00.