Wśród Uczniów i Pracowników Szkoły, przyjaciół,
znajomych i rodziny są obywatele Ukrainy.
Z bólem serca obserwujemy to, co dzieje się w ich ojczyźnie,
przesyłając ciepłe i pokrzepiające myśli im i ich bliskim,
którzy zmagają się z ogromem przemocy i niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła. Jesteśmy z Wami!

Rodzice z SP353