ZAPRASZAMY  uczniów klas 1-8 do udziału w Konkursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA.

Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmują wychowawcy klas 1-3
oraz poloniści (klasy 4-8).

Eliminacje klasowe odbędą się w terminie do dnia 09.03.2023 r.

Eliminacje szkolne odbędą się 13.03.2023 r.

Regulamin konkursu