Przypominamy, że 2 listopada (poniedziałek) jest dniem opiekuńczym. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych stacjonarnych i zdalnych.

Dla uczniów z klas I – III, których rodzice pracują w tym dniu, zapewniamy w godzinach 7.00 – 17.00 opiekę świetlicy.