Szanowni Uczniowie

Sprawy wychowawcze i spory czy konflikty rozpoznawane są przez Waszych wychowawców i to Oni są pierwszymi osobami, do których powinniście się zwracać w trudnych sytuacjach. Również Pani Psycholog i Pedagog pomogą w trudnych sytuacjach. Rzecznik Praw Ucznia interweniuje  przy naruszeniu praw ucznia. Prawa są opisane w Statucie Szkoły nr 353, Konwencji o Prawach Dziecka i Ustawie o Systemie Oświaty.  Możecie  także przeczytać je na tablicy przy gabinecie terapii „Skucha”. W ubiegłym roku szkolnym zostałam powołana przez Panią Dyrektor Katarzynę  Głusek – Wojciechowicz na Rzecznika Praw Ucznia.

Jestem zawsze dostępna w godzinach pracy: poniedziałki i piątki  od 12.00  do 15.00, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00, a także w innych,  wcześniej ustalonych,  terminach.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/1629/prawa-ucznia.html

Tutaj przeczytacie informację na temat Waszych praw. Chciałabym, żebyście powiedzieli o tym w swoich klasach i zachęcili koleżanki i kolegów do zasięgnięcia wiedzy o prawach ucznia na stronie internetowej kuratorium.

Liczę na współpracę opartą na otwartości, dialogu i pełnym zrozumieniu.

Każdy kto korzysta z praw ma również obowiązki. Pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym i wszystkich przebywających w szkole.

Pozdrawiam Was serdecznie

Magdalena Popławska