Rada Rodziców dołącza się do apelu rodziców poszkodowanego w wypadku ucznia naszej szkoły i prosi rodziców o wsparcie tej inicjatywy.

Przeczytaj – Apel rodziców w sprawie bezpieczeństwa na ul. Gościniec

W roku szkolnym 2012/2013 w skład Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie wchodzą:

Przewodniczący :  Robert Miłkowski

dane kontaktowe :

adres e-mail  robert.milkowski@wp.pl , telefon 512 159 699,

 

V-ce przewodniczący : Andrzej Kryszyński

dane kontaktowe:

adres e-mail a.kryszynski@gmail.com , telefon 602 774 471

 

Skarbnik : Anna Zając

dane kontaktowe:

adres e-mail annaz@elkom.pl , telefon 794 090 362

 

 

Konto  bankowe Rady Rodziców:

BGŻ S.A. XVIII Oddział w Warszawie

ul. Trakt Brzeski 52A

05-077 Warszawa

Nr rachunku : 40 2030 0045 1110 0000 0248 5980

 

W roku szkolnym 2012/2013 w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas :

 

l.p.

klasa

przedstawiciel

1

0A

Dariusz Kłopotowski

2

0B

Magdalena Brzostek

3

0C

4

1A

Magdalena Machcińska

5

1B

Beata Gierusz

6

1C

Marianna Rowicki

7

2A

Paweł Pindral

8

2B

Andrzej Kryszyński

9

3A

Maryna Lipiec

10

3B

Agnieszka Olszewska

11

3C

Robert Miłkowski

12

4A

Martyna Małczak

13

4B

Edyta Ostrowska

14

4C

Krystyna Wszoł

15

5A

Maciej Krupa

16

5B

Anna Zając

17

5C

Jacek Kalisz

18

6A

Grzegorz Korzeniewski

19

6B

Aneta Krent