Oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej 353 biorą udział w programie edukacyjnym   „Mamo, Tato, wolę wodę!”.

Program został zainicjowany przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Partnerami merytorycznymi są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” promuje wśród dzieci prawidłowe nawyki żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, a także aktywność fizyczną i postawę proekologiczną.

Celem realizowanego programu jest:

  • uzasadnienie znaczenia prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia;
  • poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie;
  • poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym;
  • przystosowanie do działań twórczych w grupie.

Cele te wpisują się w treści programowe wychowania przedszkolnego realizowane w ciągu całego roku szkolnego przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne: „Wolę Wodę, bo daje życie”,  „Wolę Wodę, bo daje siłę i zdrowie” oraz  „Wolę Wodę, bo jest bezcenna”. Efektem udziału w programie będzie: ukształtowanie nawyku picia wody, doskonalenie nawyku zdrowego odżywiania się oraz aktywnego trybu życia.

Raport z realizacji programu zostanie umieszczony na profilu oddziału przedszkolnego w serwisie www.wolewode.pl.

Koordynator programu w oddziałach przedszkolnych SP 353 – Renata Matyjaszczyk