21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości. Również w tym dniu uczniowie naszej szkoły obchodzili go w swoich klasach. Podczas zajęć świetlicowych dzieci zapoznały się z zagadnieniem „życzliwości”. Burzliwe rozmowy odbywały się na temat tego w jakich zachowaniach przejawiamy swoją życzliwość, a w jakich tej życzliwości brakuje. Zajęcia dramowe, w trakcie których dzieci wcielały się w role osób poszkodowanych i pomagających sprawiły uczniom wiele radości ale i refleksji nad swoimi zachowaniami spotykanymi każdego dnia.
Zakończeniem zajęć było wykonanie „Orderu Życzliwości” dowolną techniką plastyczną.

Barbara Olejnik

nauczyciel świetlicy