26 listopada bawiliśmy się na szkolnej dyskotece andrzejkowej. Było mnóstwo konkursów
 z nagrodami i wspaniała muzyka. Dziękujemy Panu Andrzejowi za zorganizowanie super zabawy.