Projekt realizowany przez naszą klasę polegający na przeczytaniu

wybranych wierszy Jana Brzechwy. W projekcie wzięli udział uczniowie,

którzy chcieli poprawić sprawność czytania, przełamać strach podczas

realizacji nagrania, ale również udoskonalić sprawności tworzenia

rysunków w programie MS Paint, bowiem każdy uczestnik projektu

musiał stworzyć własną wizję obrazkową przeczytanego wiersza.

Projekt został doceniony w tegorocznej edycji Szkoły z klasą 2.0 oraz

uzyskał wsparcie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy

Wesoła.

 

Poniżej interpretacja Justyny Niewęgłowskiej w wierszu pt. „Wrona i ser”.

https://drive.google.com/file/d/0B_e5vUlByYHRR0ExZmhNWGUxbUE/view?usp=sharing