Na samym początku naszej kolejnej wędrówki opracowaliśmy wspólnie regulamin klasy drugiej.
Każdy z nas przypieczętował podpis swoją własną dłonią pamiętając o sumiennym przestrzeganiu zasad.
Na koniec opracowaliśmy nić więzi, aby połączyć i zacieśnić jeszcze bardziej nasze relacje.