Zajęcia z panią pielęgniarką przybliżyły nam rutynę codziennej pielęgnacji
jamy ustnej, a film animowany pozwolił odpowiedzieć na szereg niewyjaśnionych
pytań związanych z higieną.