Po długich rozmowach i dyskusjach na temat bezpieczeństwa w mieście
wykonaliśmy plan bezpiecznego miasta. Oto nasze prace.