Lekcja z panią bibliotekarką dotycząca wierszy Małgorzaty

Strzałkowskiej, jak również prezentacja poświęcona naszemu

patronowi – Mikołajowi Kopernikowi.