„Edukacja globalna dla najmłodszych” w naszej klasie!

Celem tego projektu jest przybliżenie nam kultury Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej. Podejmowane podczas zajęć działania mają ukazać różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to pobudzać do solidarności międzyludzkiej.

Celem naszych zajęć było uświadomienie nam znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów z dostępem wody pitnej na przykładzie Ghany oraz zmotywowanie nas do oszczędzania wody.