16 października odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej lekcji muzealnej pt. „Symbole Podziemnego Państwa Polskiego”. Dowiedzieliśmy się, że  w Powstaniu Warszawskim  posługiwano się symbolami. Należały do nich: czerwona-biała opaska, czerwony krzyż, lilijka harcerska oraz znak żółwia.
Dzięki sympatycznej Pani Uli, która z zaangażowaniem prowadziła zajęcia zainteresowaliśmy się wydarzeniami związanymi z II wojną światową.
W następnym roku szkolnym na pewno pojawimy się znów w Muzeum Powstania Warszawskiego.