Żonkil to międzynarodowy symbol nadziei. W tym roku szkolnym, po raz drugi, braliśmy  udział  w kampanii społecznej „Pola nadziei”. Przystąpiliśmy do akcji sadzenia żonkili, które przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy.