Omawiając wspólnie środki transportu nie w sposób pominąć samolotu.

Dlatego też zorganizowaliśmy  klasowy konkurs na „najdalej fruwający

papierowy model”.