Nasze prace wykonane w Muzeum Etnograficznym na zajęciach „Nie święci garnki lepią – sekrety garncarstwa”