Klasa 1e postanowiła wcielić się w zwierzęta zamieszkujące nasze polskie lasy. Posłuchajmy jak dzieci wcieliły się w różne dzikie zwierzęta.