Wycieczka do Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Dnia 24 września 2014r. wybraliśmy się na wycieczkę do Instytutu Medycyny Doświadczalnej, na lekcję festiwalową „Zagadki ludzkiego ciała”.

Tematyka zajęć była związana z obszarami badawczymi Instytutu. Lekcja miała formę warsztatów. Każde z nas miało możliwość przeprowadzenia  eksperymentów i doświadczeń.
Pracowaliśmy  w małych 4-osobowych grupach. Podczas zajęć  przeprowadziliśmy szereg doświadczeń badając własne zmysły i ich ograniczenia, a także czas i rodzaj reakcji swojego ciała na
specyficzne bodźce. Oglądaliśmy także pod mikroskopem preparaty tkanek.