Od września  razem z Puchatkiem uczyliśmy się jak bezpiecznie zachowywać się
w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. W czasie zajęć poznaliśmy najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Dzięki nim będziemy  umieli  rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się i bawić.

Dziękujemy Puchatku!!!