Dalekowschodnie Centrum Kulturalno – Sportowe odwiedziliśmy razem z klasami Ib i Ic podczas wycieczki  20 marca.
Zobaczyliśmy tam tradycyjne stroje japońskie i  poznaliśmy sposoby ich zakładania. Wzięliśmy udział w krótkim treningu Aikido – sztuce walki, w której nie ma elementów rywalizacji i agresji. Konstruowaliśmy proste latawce, uczyliśmy się słów w języku japońskim. Próbowaliśmy jedzenia pałeczkami, co nie było takie proste, ale sprawiło nam wiele radości. Na zakończenie otrzymaliśmy na pamiątkę karteczki z własnymi imionami napisanymi znakami alfabetu japońskiego.
Tak w ciekawy sposób poznawaliśmy kulturę Japonii.