Nasze Ślubowanie

Pod koniec października  nadszedł długo oczekiwany przez nas moment-Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 353.

Przygotowaliśmy krótki występ artystyczny, z którego wywiązaliśmy się najlepiej, jak potrafimy. Pochwalono nas za zaśpiewany  hymn Polski, recytację patriotycznego wiersza „Kto Ty jesteś?”, trzepoczące biało-czerwone flagi, złożenie uroczystego Ślubowania oraz przyjęcie odpowiedniej postawy podczas Pasowania. Ślubowanie zakończyło wspólne pozowanie do zdjęć.

Po uroczystości każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał legitymację szkolną oraz dyplom wraz z drobnymi upominkami od Rodziców i Kolegów z klas trzecich.