Bezpiecznie z Puchatkiem
Od września  wszystkie klasy pierwsze razem z Puchatkiem uczyły się jak być bezpiecznym w domu,  w szkole, na  ulicy i w  trakcie zabaw. W  czasie zajęć poznaliśmy numery pogotowia, straży pożarnej i policji. Podczas spacerów  uczyliśmy się rozpoznawać znaki drogowe i prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Strażnik miejski mówił jak postępować, gdy zaczepi nas nieznajomy.
Bardzo starannie pracowaliśmy w zeszycie ćwiczeń. Na koniec rozwiązaliśmy test bezpieczeństwa na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl.
Dzięki  tym zajęciom będziemy  umieli  bezpiecznie uczyć się i bawić.