12 stycznia 2015r wybraliśmy się na zajęcia do Ośrodka Działań Twórczych Pogodna na zajęcia pt. ,,Opowieści o chlebie”. Na zajęciach dzieci poznały tradycje i zwyczaje związane z wypiekiem chleba. Lepiły figurki z ciasta chlebowego żytniego na wzór tradycyjnych kurpiowskich  byśków.  Byśki to figurki zwierząt hodowlanych lub dzikich, pieczone były na wigilię Nowego Roku i święta Trzech Króli. Według tradycji miały przynosić pomyślność w hodowli oraz zapewnić zdrowie, powodzenie i pomyślność w Nowym Roku.