28.11.2014r. wybraliśmy się do Teatru Baj na spektakl
„Zaczarowane wycinanki”.