13 lutego, w przeddzień walentynek, wraz z koleżankami i kolegami ze wszystkich oddziałów przedszkolnych naszej szkoły,  wybraliśmy się do ODT „Pogodna” na przedstawienie „Eko – Bartek”. Tam wspólnie miło spędziliśmy czas. Po powrocie do szkoły obdarowaliśmy dziewczynki i chłopców z grup 0a, 0b i 0d książeczkami „Dydko i film”, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyraziliśmy w ten sposób swą chęć utrzymywania z Nimi dobrych relacji, opartych na wzajemnym szacunku i przyjaźni.