Mimo, że za oknami  nadal śnieg i mróz w naszej sali zagościła już wiosna!