W tym roku piątek 20 marca był wyjątkowym dniem – „Pingwinki” miały
okazję poobserwować zaćmienie słońca. Dzięki uprzejmości taty Ani
mogliśmy w sposób bezpieczny obejrzeć to zjawisko. Również w tym dniu
szkoła uczciła przyjście wiosny kapeluszami. „Pingwinki” również
witały wiosnę w oryginalnych nakryciach głowy. O zwyczaju topienia
marzanny dzieci tylko rozmawiały – swoje „małe kukiełki” zabrały do
domu – choć były pomysły aby utopić je w kanałku – jednak ekologiczna
postawa przeważyła.