„Pszczółki” wzięły udział w warsztatach garncarskich, które odbyły się 11.01.2013 roku, w naszej sali. Każde z dzieci mogło na kole garncarskim wytoczyć dwa gliniane dzbanuszki. Gdy prace wyschną, zostaną przez dzieci pięknie pomalowane farbami.