28.10.14 r. naszą grupę odwiedził Strażnik Miejski w ramach projektu
„Moje pierwsze kroki ze strażą miejską”. Tematem spotkania były
„Zasady bezpiecznej zabawy”. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w
spotkaniu – brały udział w dyskusji i zabawie uczącej zasady
uczciwości.