W SP 353 im. Wielkich Odkrywców ten rok jest rokiem Mikołaja
Kopernika. W przeddzień urodzin wielkiego mistrza, 18 lutego na holu
można było podziwiać album portretów, plakaty i gazetki poświęcone
mistrzowi Mikołajowi oraz zbiorek wierszy i opowiadań „Mistrz  Mikołaj
piórem uczniów malowany” z ilustracjami dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Prace plastyczne dzieci posłużyły również do napisania
opowieści wierszem o Mikołaju Koperniku. Na początku roku szkolnego
„Pingwinki” gościły Panią Mirę Ciacharowską, która zapoznała ich z
postacią patrona szkoły oraz zachęciła do wykonania prac ilustrujących
jego życie. Z okazji Dnia Kopernikańskiego dzieci mogły oglądać
teatrzyk Kamishibai o Mikołaju z Torunia w którym rozpoznały swoje
prace.