W marcu został ogłoszony konkurs plastyczny „Ptaki-dziwaki” dla klas
0-3. Na konkurs wpłynęło a właściwie przyfrunęło 95 ptaków.
Rozstrzygnięcie konkursu na poziomie oddziałów przedszkolnych
nastąpiło 21 kwietnia 2015. Z naszej grupy aż 9 osób przedstawiało
swoje prace w kategorii przestrzennej i płaskiej. Wszyscy dostali
dyplomy za udział, a Karolina Skórska została wyróżniona. Gratulujemy
uczestnikom!