9 października Delfinki wzięły udział w zajęciach  z przedstawicielem Straży Miejskiej. Tematem  spotkania była  „Rola i zadania Straży Miejskiej”.