„Pingwinki” przygotowywały swoje klubowe stroje, farbami do tkanin
podpisywały i dekorowały  koszulki, a następnie eksperymentowały…
Dzieci szukały powietrza – sprawdziły że w „pustym słoiku” coś jednak
jest, biegały z paskami krepiny, która dzięki wiatrowi poruszała się,
puszczały papierowe samoloty. Sprawdziły że ogień grzeje oraz że aby
płonął potrzeba –  powietrza. Barwiły wodę farbami i krepiną a później
malowały przy użyciu rurki i – powierza!