Z okazji Świąt Bożego Narodzenia grupa delfinków  przygotowała przedstawienie jasełkowe, na które zaprosiła swoich bliskich. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Wytęp wszystkim bardzo się podobał. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.