„Gimnastyka to podstawa,
sport dla zdrowia ważna sprawa,
ręce w górę w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok…”