Dnia 14.01.2015r. wybraliśmy się do Domu Kultury Wesoła na „Warsztaty etnograficzne

–Szczodraki – kartki dobrych życzeń”. Była to nasza kolejna wycieczka komunikacją

miejską. Smerfy były jak zawsze bardzo podekscytowane. Na samych warsztatach dzieci

miały możliwość przypomnienia sobie, na czym polega praca Etnografa, Jak składamy

życzenia? Z jakich okazji, czego życzymy? Pani Etnograf, która prowadziła nasze warsztaty,

przybliżyła nam dużo starodawnych życzeń noworocznych, na koniec każde z dzieci

zrobiło „Szczodraki”, czyli kartki z życzeniami noworocznymi.