14 grudnia dzieci wraz z rodzeństwem i rodzicami wzięły udział w
zajęciach integracyjno-warsztatowych „Choinka strojnisia”. Były
zabawy, śpiew zbiorowy piosenki „Choinka”. Wspólna zabawa przy muzyce
„Mikołaj” w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,
test zdania niedokończonego: „Lubię Boże narodzenie , bo…” i dobra
zabawa przy  ozdabianiu styropianowych choinek z wykorzystaniem
różnych materiałów przyniesionych przez przybyłych na warsztaty.