Do naszej grupy przyszedł strażnik Miejski pan Darek, aby przedstawić Tygryskom  „Rolę i zadania straży miejskiej”. Pokazując plansze powiedział dzieciom po co są strażnicy miejscy, zaprezentował też mundur  i wyposażenie potrzebne do pracy. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz zakładania kajdanek, każde dziecko mogło ich dotknąć, co wzbudziło duże zainteresowanie nie tylko wśród chłopców. Na zakończenie chętne Tygryski „oznaczone” zostały pieczątką.