Naszą grupę odwiedził Pan Policjant. Oczarował nas swoimi opowieściami o wykonywanym przez siebie zawodzie, pouczył nas jak mamy się zachowywać w trudnych sytuacjach, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, dlaczego warto się słuchać dorosłych. Nagle okazało się, że prawie cała grupa chce zostać policjantem i strzec prawa. Pytań do naszego gościa nie było końca. Mogliśmy przymierzyć kamizelkę oraz odznakę. Na sam koniec dostaliśmy na pamiątkę uśmiechnięte naklejki za wzorowe zachowanie.