DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

7.00 –9.00

Witamy nowy dzień

Powitanie dzieci.

Gry i zabawy dowolne (zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, rebusy, rysowanie, kolorowanie rysunków, zabawy w kącikach tematycznych);

 

11.00-13.00

Odpoczywamy po lekcjach

Gry i zabawy dowolne (zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, rebusy, rysowanie, kolorowanie rysunków, zabawy w kącikach tematycznych).

 

13.00 -13.30

Czas na książkę

Wspólne czytanie baśni, opowiadań i wierszy dla dzieci.

13.30-14.00

Wspólna zabawa

Gry i zabawy dowolne (zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, rebusy, rysowanie, kolorowanie rysunków, zabawy w kącikach tematycznych);

 

14.00-15.00

Świetlicowe zajęcia tematyczne

Zajęcia dydaktyczne (z podziałem na grupy), prowadzone przez nauczycieli świetlicy, związane z planem działań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy szkolnej na rok szkolny 2012/2013 (zajęcia plastyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy zespołowe, zabawy tematyczne, pogadanki, konkursy, zajęcia relaksacyjne i wyciszające, zajęcia z wykorzystaniem komputerów, zabawy z wykorzystaniem dramy).

 

15.00–16.00

Czas na lekcje

Odrabianie prac domowych.

 

16.00-17.00

Odpoczywamy i razem się bawimy

Wypoczynek (zabawy relaksujące przy muzyce, zabawy ruchowe).

Dowolne gry i zabawy (zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, rebusy, rysowanie, kolorowanie rysunków, zabawy w kącikach tematycznych).

Słuchanie bajek i muzyki. Porządkowanie sali.