Grupa zerówkowiczów 0c włączyła się również w obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci między innymi złożyły życzenia Pani Dyrektor, stworzyły gazetkę na temat Dnia Nauczyciela a także nie zapomniały o swojej Pani – Pani Ewie Komudzie.