Oto nasi uczestnicy tegorocznego konkursu piosenki anglojęzycznej „Singalong with us”.