04.10.12 r. o godzinie 7:30 wyjechaliśmy na wycieczkę do Powsina na Farmę Dyni.