Z powodu pandemii Akcja „Zima w Mieście” będzie organizowana w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami wynikającymi z wytycznych GIS, MZ i MEiN.

Zapisy uczniów do Akcji prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem internetowym:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main.action

w terminie od 30.12.2021 r. od godziny 8:00 do 11.01.2022 r. do godziny 24:00.

W elektronicznym systemie zgłoszeń został opublikowany Informator o ofercie turnusów feryjnych.

Akcja „Zima w Mieście” 2022 w Dzielnicy Wesoła będzie w SP 171, SP 172, SP 174, SP 385.

Poniżej link do aktualności dotyczących Akcji Zima w Mieście:

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents/main_inactive.action