Płynąca przez Warszawę Wisła, a także tereny nadwiślańskie są niewątpliwie jednym z piękniejszych walorów przyrodniczych miasta.

W ramach realizowanego projektu Skarby Warszawskiej Przyrody klasa VII a wybrała się na zajęcia terenowe. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się więcej na temat warszawskiej przyrody. Obserwowali faunę – głównie ptaki, szukali śladów bytowania i żerowania. Poznali florę brzegów Wisły. Dowiedzieli się nieco więcej na temat roli jaką odgrywa korytarz ekologiczny dla zwierząt. Zajęcia terenowe przypomniały uczniom, że również w mieście występuje przyroda, która warta jest ochrony!

M. Dobrowolska, P. Pankowski