Pierwsze zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się według następującego harmonogramu:

      3 września godz. 18:00 – oddziały przedszkolne

      8   września godz. 18:00 – spotkanie z rodzicami klas 1-3

      9   września godz. 18:00 – spotkanie z rodzicami klas 4-8

Zebrania odbędą się w salach lekcyjnych. Zapraszamy na spotkanie jednego rodzica/opiekuna każdego ucznia. Przypominamy o konieczności zachowania dystansu, dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek na terenie szkoły. Pierwsze spotkanie wiąże się z organizacją całego roku szkolnego, z ustaleniem wielu ważnych spraw dla nas wszystkich dlatego liczymy na Państwa obecność.