Pracownicy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprosili nas do udziału w III. edycji programu „Pies i wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych”. Celem projektu, który adresowany jest do uczniów klas I-III, jest przybliżenie dzieciom uczestniczącym w warsztatach pojęcia niepodległości za pomocą bliskiego im języka baśni z wykorzystaniem form teatru lalkowego i interaktywnych działań.
To były bardzo ciekawe zajęcia.